h

Nieuws uit 2009

14 november 2009

SP: Kritiek SP op Haadsted 2018 bruut de mond gesnoerd.

Op een uitzonderlijke Statenvergadering waar o.a. het agendapunt “Fryslân kulturele haadsted 2018” is behandeld, werd de SP het woord ontnomen door Commissaris van de Koningin Jorritsma tijdens de eerste zin van het betoog. De SP wilde haar aanvankelijke steun voor het plan intrekken en dit toelichten maar kreeg daartoe geen gelegenheid. De fractie is verbaasd en onaangenaam verrast door de handeling van de CdK en de manier waarop dit gebeurde. In een eerder stadium werd een interpellatie van de SP over het onderwerp ook al niet gehonoreerd door een meerderheid die bestond uit de coalitiepartijen CDA, PvdA en CU. Oppositiepartij FNP merkte op dat het nog niet eerder is voorgekomen dat een interpellatie door de Staten is geweigerd.

Lees verder
21 oktober 2009

SP: GS en gemeente Heerenveen moeten Kunstencentrum A7 redden.

Muziekcentrum A7 uit Heerenveen staat op het punt om failliet te gaan door mismanagement van het bestuur en het falen van de Raad van Toezicht. Volgens de Statenfractie van de SP heeft echter ook de gemeente gefaald door onvoldoende de vinger aan de pols te houden en loopt deze nu weg voor haar verantwoordelijkheid.

Lees verder
4 juni 2009

Verslag enquête Indische Buurt

Op 28 mei heeft de SP afdeling Heerenveen samen met Tweede Kamerlid Harry van Bommel een enquête gedaan in Indische Buurt.

Lees verder
26 mei 2009

SP-Kamerlid Van Bommel gaat buurten in Heerenveen

Tweede Kamerlid Harry van Bommel gaat op uitnodiging van de lokale SP-afdeling donderdagavond 28 mei buurten in de Indische
buurt van Heerenveen.
Samen met bestuursleden zal Van Bommel huis aan huis de nieuwe Zo-krant van de partij afgeven en een buurtenquête afnemen over de sloop van sociale woningbouw in de Indische buurt. De vijfde editie van de Zo-krant staat volledig in het teken van de aanstaande verkiezingen van het Europees Parlement.

Lees verder
16 mei 2009

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 7 mei

Op 7 mei vond in de As in Heerenveen een algemene ledenvergadering plaats.
Tijdens de vergadering werd er verslag gedaan over wat er in de afdeling is gebeurd.
Hieronder het verslag met foto's van de avond.

Lees verder
21 april 2009

Brief Vattenfall aan alle Friese Statenleden

( Brief verzonden op 18-04-09 door SP Fryslân aan alle Friese Statenleden)

Lees verder

Pagina's

Volg ons

   

U bent hier