h

Nieuws uit 2011

5 oktober 2011

regio-conferentie Assen

Zaterdag 1 oktober j.l. was in Assen de half-jaarlijkse regio-conferentie, waar vertegenwoordigers van de afdelingen uit Fryslân, Groningen en Drenthe bijeen kwamen.
Het thema van deze dag was “Armoede werkt niet.”
Tweede Kamerlid Manja Smits was de dagvoorzitter.
Daarnaast was er ook per provincie een bijeenkomst, waarbij een nieuwe regio-vertegenwoordiger moest worden gekozen voor de komende twee jaar.
Voor Fryslân werd met algemene stemmen Jos van der Horst gekozen. Hij wil de komende twee jaar doorgaan met de ingeslagen weg van meer en sterkere afdelingen, waarbij hij scholing een belangrijke rol wil geven.

Lees verder
20 september 2011

10 jaar SP Heerenveen

De SP afdeling Heerenveen bestaat al weer 10 jaar en dat werd gevierd op zaterdag 10 september jl.

Lees verder
28 mei 2011

Flashmob van de SP in Heerenveen

Als protest tegen de bezuinigingen op de jeugdzorg, bijstand en de sociale werkvoorziening kwam een grote groep SP'ers uit heel Fryslân bijeen voor een flashmob in het centrum van Heerenveen.
Op een afgesproken plaats en tijdstip doken de in rode kleding gestoken SP'ers plotseling op en staken bordjes omhoog met de teksten "ARMOEDE WERKT NIET!" en "RED DE BESCHAVING!."

Lees verder
26 mei 2011

Protest tegen de bezuinigingen!

Om de roep om het bestuursakkoord af te wijzen kracht bij te zetten organiseren de Friese SP afdelingen een zogenaamde “flashmob”. Op zaterdag 28 mei zullen we met een groot aantal mensen in Heerenveen mens en media oproepen in opstand te komen tegen dit onzalige bestuursakkoord.

Lees verder
30 april 2011

Bezoek van de SP Heerenveen aan de moskee El Fath in Heerenveen

Tomas en Henny hebben namens SP Heerenveen een bezoek gebracht aan de moskee van
Marokaanse gemeenschap in Heerenveen. Het was een constructief en gezellig gesprek over
wat integratie inhoudt (dus geen assimilatie) en wat wij als politieke partij voor de Marokaanse
gemeenschap kunnen betekenen en omgekeerd.

Lees verder
24 februari 2011

Stemmen op 2 maart 2011

Het is van levensbelang om op 2 maart 2011 te gaan stemmen voor de Provinciale Staten van Fryslan want de rapen zijn gaar! In Den Haag is de meest rechtse regering ooit aangetreden, die de gevolgen van de crisis afwentelt op de slachtoffers ervan. Rutte, Wilders en Verhagen gaan keihard bezuinigen, vernielen de solidariteit en scheppen een samenleving waarin de gelijkwaardigheid van mensen wordt ontkend. De Socialistische Partij staat voor Menselijke waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit. Dit programma is langs die meetlat geschreven

Lees verder

Pagina's

Volg ons

   

U bent hier