h

Milieu

6 februari 2008

Gersloot

De Oudeweg in Gersloot is zo’n mooie foto uit grootmoeders tijd waar iedereen zich direct in thuis voelt. Schaduwrijk met aan weerszijden hoge bomen die altijd ruisen. Maar de foto mag niet langer zijn want de gemeente Heerenveen heeft een vergunning tot kap afgegeven voor zeventig bomen. Dat is de hele ene zijde van de weg. Nee, ze zijn niet ziek. Ze zijn ook niet dood en gaan binnenkort ook niet dood. Er is achterstallig onderhoud en er zit een waterleiding in het wortelstelsel verwurgd. En daar gaat het om: de waterleiding lekt geregeld en dat komt omdat de bomen te veel bewegen in de wind. Dat klinkt allemaal goed, maar er zijn kanttekeningen te plaatsen. We laten de positie van Plaatselijk Belang in deze kwestie even bewust buiten beschouwing omdat we de juridische normen wilden toetsen van de gronden tot besluitvorming.

Lees verder
1 oktober 2007

KAPBELEID GEMEENTE AAN DE KAAK GESTELD

Al langer zijn er landelijke geluiden dat gemeenten hun kapbeleid aan het liberaliseren zijn.
In de praktijk zie je dan dat er makkelijker vergunningen worden afgegeven tot bomenkap.
Begin augustus dit jaar gaf de gemeente Heerenveen vergunningen af voor de kap van 101 bomen,
daarvan waren maar drie ziek. Deel van deze liberalisatie in Heerenveen is ook dat men sinds kort geen vergunningen meer hoeft aan te vragen voor de kap van bomen die op 1.50M. hoogte een diameter hebben van 25 centimeter of minder. De SP afdeling Heerenveen maakt bezwaar tegen deze ingevoerde liberalisatie omdat er nogal wat kanttekeningen te paatsen zijn.

Lees verder

Volg ons

   

U bent hier