h

Moties, amendementen en schriftelijke vragen

Hieronder staan de pagina's naar alle moties, amendementen en schriftelijke vragen die SP Heerenveen zelf of gezamenlijk met andere partijen heeft ingebracht tijdens raadsvergaderingen.

Wist je, dat je de raadsvergaderingen digitaal bij kunt wonen? Klik op onderstaande link en u kunt door naar de digitale raadsvergadering.

https://www.heerenveen.nl/gemeentebestuur/gemeenteraad/gemeenteraad/

Wat is een Motie?

Een motie is een korte en gemotiveerde verklaring of uitspraak over een onderwerp tijdens een raadsvergadering waarmee gevraagd wordt om een uitspraak, dus oordeel te vellen, een wens uit te spreken met daarbij een opdracht of verzoek aan de Raad om deze uit te voeren. Een motie kan door een partij worden ingediend of verschillende partijen gezamenlijk. Uiteindelijk beslist de Raad of de motie wordt ondersteund door de motie aan te nemen of de motie wordt afkeurd waardoor deze wordt verworpen.

Wat is een Amendement?

Een amendement is een voorstel tot het wijzigen/ aanpassen van tekst in een wet of raadsstuk. Wordt het voorstel overgenomen door de Raad dan is de wijziging aangenomen en heeft de wijziging de zelfde status als het besluit zelf.

Wat is een schriftelijke vraag?

Raadsleden kunnen buiten de vergadering om vragen stellen over gebeurtenissen in de gemeente en/of plannen van het college van Burgemeester en Wethouders. Deze schriftelijke vragen krijgen ook een schriftelijk antwoord terug.

 

Volg ons

   

U bent hier