h

Algemeen

5 oktober 2011

regio-conferentie Assen

Zaterdag 1 oktober j.l. was in Assen de half-jaarlijkse regio-conferentie, waar vertegenwoordigers van de afdelingen uit Fryslân, Groningen en Drenthe bijeen kwamen.
Het thema van deze dag was “Armoede werkt niet.”
Tweede Kamerlid Manja Smits was de dagvoorzitter.
Daarnaast was er ook per provincie een bijeenkomst, waarbij een nieuwe regio-vertegenwoordiger moest worden gekozen voor de komende twee jaar.
Voor Fryslân werd met algemene stemmen Jos van der Horst gekozen. Hij wil de komende twee jaar doorgaan met de ingeslagen weg van meer en sterkere afdelingen, waarbij hij scholing een belangrijke rol wil geven.

Lees verder
21 oktober 2009

SP: GS en gemeente Heerenveen moeten Kunstencentrum A7 redden.

Muziekcentrum A7 uit Heerenveen staat op het punt om failliet te gaan door mismanagement van het bestuur en het falen van de Raad van Toezicht. Volgens de Statenfractie van de SP heeft echter ook de gemeente gefaald door onvoldoende de vinger aan de pols te houden en loopt deze nu weg voor haar verantwoordelijkheid.

Lees verder
19 oktober 2008

SP hekelt uitspraken gedeputeerde Galema

In het gesloten coalitieakkoord dat Gedeputeerde Staten ook hebben ondertekend, kan een gemeentelijke herindeling slechts plaats vinden als gemeenteraden en bevolking dit zelf willen. Mocht een herindeling zich voordoen, zal het college slecht een faciliterende rol spelen. Deze afspraak en de recente uitspraken van gedeputeerde Sjoerd Galema staan volgens de SP haaks op elkaar.

Lees verder
22 mei 2008

SPelen (SP Ledendag)

Op de ledendag van de SP zijn dit jaar bijna 10.000 mensen uit het hele land afgekomen.
Het was gezellig druk op het terrein naast Walibi World, een hele verscheidenheid van mensen
kwam daar samen. Na wat culturele optredens werd er een recordpoging fluiten gedaan, om het kabinet terug te fluiten, omdat die plannen heeft om de btw te verhogen. Dit leverde een wereldrecord op meldden de mensen van het Guinness Book of Records.

Lees verder
7 april 2008

POSTKANTOOR

Alle 250 resterende postkantoren in Nederland gaan dicht over een periode van vijf jaar. Ook het postkantoor van Heerenveen verdwijnt. Met dank aan ING en TNT. Daarmee wordt weer eens een stukje publieksvriendelijkheid van de bovenste plank de nek omgedraaid. We noemen als voorbeeld van publieksvriendelijkheid het binnen pinnen wat vooral voor de ouderen een uitkomst is omdat geldopnemen hierdoor volkomen veilig voor ze is. Maar ook het aangetekend verzenden is zo'n voorbeeld; en de mogelijkheid om grote postpakketten aan te bieden. Allemaal belangrijke aspecten van dienstverlening aan het publiek.
Gelet op de onvermoeibare Lobby Tot Uitkleding Van Alles Wat Niet Direct Rendabel Is zal de toekomst niet hoopgevend zijn.

Lees verder
7 april 2008

SP SCHENKING VOOR BLIJF VAN MIJN LIJF

Tijdens een spreekbeurt van Agnes Kant vorige maand in Heerenveen werd een speciaal vervaardigd schilderij geadopteerd door zowel het aanwezige publiek als ook de SP. De opbrengst en het schilderij zelf werden afgelopen week aangeboden aan het enige Blijf van mijn Lijf huis in Friesland.

Lees verder
27 februari 2008

Duisenberg en Us Famke

Onlangs is vanuit de gemeenteraad een oproep gedaan Us Famke weer op de oude plek terug te zetten. Dus op de plaats waar nu mijnheer Duisenberg diepzinnig de ruimte in tuurt. Wij als SP afdeling Heerenveen vinden het altijd prettig te lezen dat een andere partij zich aansluit bij onze ideeen want de SP heeft rond het voorjaar 2007 al eens dit idee geventileerd in de Heerenveense Courant.
Een verkorte versie daarvan kunt u hieronder lezen.

Lees verder
11 december 2007

HULPDIENST

De afdeling Heerenveen is tot de slotsom gekomen dat een hulpdienst binnen de gemeente tot de mogelijkheden behoort. Een korte blik vooruit.

Lees verder
11 december 2007

GEMEENTELIJKE HERINDELING

Scholen tot grotere eenheden samenvoegen. Wie heeft er nog geen kennis gemaakt met dit verschijnsel in de onderwijssector? Schaalvergroting als opstap naar een aardser paradijs. Of naar een paradijselijker aarde. Wat werd er gejubeld over de voordelen. Kostenbesparing; effectiever bestuur; leerlingen die meer ruimte voor individuele zelfontplooiing krijgen en last but not least blijere docenten. Dat zouden de vruchten worden. En inderdaad kunnen we met het paradijs in het achterhoofd denken aan een vrucht die het samenvoegen van scholen ons inmiddels heeft opgeleverd...

Lees verder
29 november 2007

SP: Kabinet laat het Noorden zitten.

"Een unieke kans om de Randstad uit te breiden wordt gemist en het Noorden wordt afgescheept met een afkoopplan waar men niet op zit te wachten." Dat is de conclusie van SP-Kamerlid Emile Roemer nu kabinet en coalitiepartijen afzien van de Zuiderzeelijn. Minister Eurlings torpedeerde het plan voor een hoogwaardige spoorlijn tussen de Randstad en het Noorden.

Lees verder

Pagina's

Volg ons

   

U bent hier