h

Nieuws uit 2008

27 oktober 2008

Het Poortje

Gezien de recente ontwikkelingen rond het Poortje lijkt het er op dat de gemeenteraad van Heerenveen niet in staat is het één en ander in goede banen te leiden.

Lees verder
19 oktober 2008

SP hekelt uitspraken gedeputeerde Galema

In het gesloten coalitieakkoord dat Gedeputeerde Staten ook hebben ondertekend, kan een gemeentelijke herindeling slechts plaats vinden als gemeenteraden en bevolking dit zelf willen. Mocht een herindeling zich voordoen, zal het college slecht een faciliterende rol spelen. Deze afspraak en de recente uitspraken van gedeputeerde Sjoerd Galema staan volgens de SP haaks op elkaar.

Lees verder
20 juni 2008

Nieuwe fractieleider Agnes Kant belooft forse oppositie (video)

Het kabinet en de andere partijen in de Tweede Kamer kunnen van de SP-fractie onder leiding van Agnes Kant dezelfde harde oppositie verwachten als voorheen. “Deze andere leider gaat natuurlijk geen andere koers varen. Dit heeft ons immers gebracht waar wij nu zijn”, zei Kant vrijdag in een persconferentie, nadat de fractie haar unaniem als opvolger van Jan Marijnissen had gekozen.

Lees verder
17 juni 2008

Jan Marijnissen stopt als fractievoorzitter (video)

Vanmorgen heeft Jan Marijnissen de SP-Tweede Kamerfractie meegedeeld te stoppen als voorzitter. “Ik heb het veertien jaar met liefde en plezier gedaan, maar de tijd is gekomen om plaats te maken voor een opvolger. Dit is daarvoor een uitstekend moment”, aldus Marijnissen.

Lees verder
17 juni 2008

Officieel standpunt SP Heerenveen t.o.v Het Poortje

De Socialistische Partij is van mening dat iedere inwoner van Nederland, dus ook de inwoners van de gemeente Heerenveen een sociaal maatschappelijke verplichting hebben jegens hun medemensen. Daaronder vallen natuurlijk ook jeugdige delinquenten, zoals zij die ondergebracht zullen worden in Het Poortje. Echter, deze plicht gaat samen met een recht, een recht dat in deze onder andere omvat dat het gewone dagelijkse leven niet verstoord mag worden door deze verplichting.

Lees verder
22 mei 2008

SPelen (SP Ledendag)

Op de ledendag van de SP zijn dit jaar bijna 10.000 mensen uit het hele land afgekomen.
Het was gezellig druk op het terrein naast Walibi World, een hele verscheidenheid van mensen
kwam daar samen. Na wat culturele optredens werd er een recordpoging fluiten gedaan, om het kabinet terug te fluiten, omdat die plannen heeft om de btw te verhogen. Dit leverde een wereldrecord op meldden de mensen van het Guinness Book of Records.

Lees verder

Pagina's

Volg ons

   

U bent hier