h

Officieel standpunt SP Heerenveen t.o.v Het Poortje

17 juni 2008

Officieel standpunt SP Heerenveen t.o.v Het Poortje

De Socialistische Partij is van mening dat iedere inwoner van Nederland, dus ook de inwoners van de gemeente Heerenveen een sociaal maatschappelijke verplichting hebben jegens hun medemensen. Daaronder vallen natuurlijk ook jeugdige delinquenten, zoals zij die ondergebracht zullen worden in Het Poortje. Echter, deze plicht gaat samen met een recht, een recht dat in deze onder andere omvat dat het gewone dagelijkse leven niet verstoord mag worden door deze verplichting.

Wij zouden graag zien dat de inspraak voor zover het betreft het uiterlijk van de Inrichting en het gevoel van veiligheid van de omwonenden
èn bewoners serieus genomen wordt en dat de afspraken schriftelijk en onvoorwaardelijk worden vastgelegd.
De Socialistische Partij gaat ervan uit dat dan de bewoners van Heerenveen Het Poortje en haar aanstaande bewoners zullen accepteren. Maar
wij verwachten zeker van de gemeente en de directie van Het Poortje dat de toezeggingen aan en afspraken gemaakt mèt de omwonenden,
daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd.
Dan wordt het voor Het Poortje gemakkelijker haar bewoners te laten re-socialiseren en voor de omwonenden prettiger daaraan mee te werken.

Volg ons

   

U bent hier