h
11 december 2007

HULPDIENST

De afdeling Heerenveen is tot de slotsom gekomen dat een hulpdienst binnen de gemeente tot de mogelijkheden behoort. Een korte blik vooruit.

Lees verder
11 december 2007

GEMEENTELIJKE HERINDELING

Scholen tot grotere eenheden samenvoegen. Wie heeft er nog geen kennis gemaakt met dit verschijnsel in de onderwijssector? Schaalvergroting als opstap naar een aardser paradijs. Of naar een paradijselijker aarde. Wat werd er gejubeld over de voordelen. Kostenbesparing; effectiever bestuur; leerlingen die meer ruimte voor individuele zelfontplooiing krijgen en last but not least blijere docenten. Dat zouden de vruchten worden. En inderdaad kunnen we met het paradijs in het achterhoofd denken aan een vrucht die het samenvoegen van scholen ons inmiddels heeft opgeleverd...

Lees verder
4 december 2007

Hogere Eigen Bijdrage ? Laat het ons weten!

Veel bewoners van een AWBZ instelling hebben bericht gehad dat ze vanaf 1 januari een hogere Eigen Bijdrage moeten gaan betalen.

Lees verder
29 november 2007

SP: Kabinet laat het Noorden zitten.

"Een unieke kans om de Randstad uit te breiden wordt gemist en het Noorden wordt afgescheept met een afkoopplan waar men niet op zit te wachten." Dat is de conclusie van SP-Kamerlid Emile Roemer nu kabinet en coalitiepartijen afzien van de Zuiderzeelijn. Minister Eurlings torpedeerde het plan voor een hoogwaardige spoorlijn tussen de Randstad en het Noorden.

Lees verder
21 november 2007

AFBRAAK ONTSLAGRECHT VAN DE BAAN!

De uitholling van de ontslagbescherming is van de baan. Dit is een overwinning voor alle werknemers in Nederland!

Lees verder
17 november 2007

REGIONALE PROTESTEN TEGEN FLITSONTSLAG

De vakcentrales FNV, CNV en MHP organiseren samen op 24 november a.s. drie regionale manifestaties in Groningen, Zutphen en Rotterdam. De afgelopen maanden hebben de vakcentrales steeds meer steun ondervonden voor hun afwijzing van de kabinetsvoorstellen. Naarmate mensen meer informatie krijgen, neemt het aantal tegenstanders toe. Met drie gelijktijdige manifestaties willen de vakcentrales nu samen opnieuw een krachtig signaal afgeven naar het kabinet om met haar plannen te stoppen.

Lees verder
31 oktober 2007

HET RENOVATIEPROJECT HEERENVEEN-MIDDEN

HEERENVEEN MIDDEN GAAT OP DE SCHOP. BINNEN DE WIJK LOPEN TWEE ELKAAR OVERLAPPENDE PROJECTEN:
HET WOP OF WIJKONTWIKKELINGSPLAN EN HET PROJECT MOLENBUURT. IN HET SCHOLENCOMPLEX DE KEMPENAER WERD OP 26 SEPTEMBER JL. DOOR ARQIN EN DE GEMEENTE UIT DE DOEKEN GEDAAN HOE DE RENOVATIE VAN HET DEELPROJECT MOLENBUURT ERUIT GAAT ZIEN. ER WAREN EERDER HET JAAR EEN PAAR INFO-RONDES EN OP DEZE AVOND ZOU EEN REDELIJK DEFINITIEVE PRESENTATIE OP TAFEL LIGGEN. DE SP-AFDELING HEERENVEEN WAS MET EEN DELEGATIE VAN ZES MENSEN AANWEZIG OM DE INS EN OUTS AF TE TASTEN EN OM EEN MONDVOL KRITISCHE VRAGEN VOOR TE LEGGEN AAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN ARQIN EN DE GEMEENTE. HET AANTAL AANWEZIGE BURGERS, BEWONERS EN BELANGSTELLENDEN, NADERDE DE TWEEHONDERD EN DE GETOONDE BETROKKENHEID WAS ENORM. IN ZEKERE ZIN WERD ER DIE AVOND GESCHIEDENIS GESCHREVEN.

Lees verder
30 oktober 2007

NIEUW BESTUUR

Er is een nieuw bestuur aangetreden bij de afdeling Heerenveen.

Lees verder
19 oktober 2007

SP START PROVINCIALE ENQUêTE GEMEENTELIJKE HERINDELINGEN

PERSBERICHT.
Vandaag start de Statenfractie van de SP met een provinciedekkende enquête over de voorgenomen gemeentelijke herindelingen die op stapel lijken te staan in heel Fryslân. Daarbij hebben de gemeenteraden en wethouders beslissingsbevoegdheid terwijl de SP van mening is dat bij een zo ingrijpend proces deze bevoegdheid bij de inwoners van de gemeenten behoort te liggen.

Lees verder
1 oktober 2007

KAPBELEID GEMEENTE AAN DE KAAK GESTELD

Al langer zijn er landelijke geluiden dat gemeenten hun kapbeleid aan het liberaliseren zijn.
In de praktijk zie je dan dat er makkelijker vergunningen worden afgegeven tot bomenkap.
Begin augustus dit jaar gaf de gemeente Heerenveen vergunningen af voor de kap van 101 bomen,
daarvan waren maar drie ziek. Deel van deze liberalisatie in Heerenveen is ook dat men sinds kort geen vergunningen meer hoeft aan te vragen voor de kap van bomen die op 1.50M. hoogte een diameter hebben van 25 centimeter of minder. De SP afdeling Heerenveen maakt bezwaar tegen deze ingevoerde liberalisatie omdat er nogal wat kanttekeningen te paatsen zijn.

Lees verder

Pagina's

Volg ons