h
22 februari 2011

Verstoorde arbeidverhoudingen bij bedrijven voor Sociale Werkvoorziening ?

Ondernemingen met een maatschappelijke en sociale doelstelling bieden werk, training, coaching en werkervaringsplaatsen aan mensen die – om wat voor reden ook – nog niet in een reguliere baan kunnen functioneren.
Doelstellingen van deze ( SW ) bedrijven is om mensen, via een individueel ontwikkelplan, aan een vaste baan te helpen.

Lees verder
6 februari 2011

Algemene Ledenvergadering SP Heerenveen

Op woensdag 2 februari 2011 werd in het wijkcentrum de Kempenaer de
algemene ledenvergadering van de SP Heerenveen gehouden. Een belangerijke
vergadering omdat er onder andere een nieuw bestuur werd gekozen. Tevens werd er afscheid genomen van Lita Ponsen, Aleida Zwart en Eva Kuiper. Dit vanwege gezondheidsproblemen en een hoge leeftijd.

Lees verder
21 januari 2011

Protestposter

Wederom is de SP de eerste met het plakken van de verkiezingsposters. In ieder geval in Heerenveen. Op het bord tegenover het Burgemeester Kuperusplein staat levensgroot de leus te lezen die de rode draad vormt in de verkiezingscampagne voor Provinciale Staten.

Lees verder
20 december 2010

Wintermarkt Lemmer

Op de wintermarkt van Lemmer op 10 december stond ook een kraam van de Socialistische Partij. De SP heeft de ambitie om in Lemsterland een afdeling op te richten en wilde op deze manier de mensen kennis laten maken met deze politieke partij.

Lees verder
8 november 2010

Maak een vuist! Manifestatie 27 november

Kom naar de manifestatie om samen een vuist te maken tegen de forse bezuiniging op mensen met een arbeidsbeperking!

Lees verder
7 november 2010

verkiezingen provinciale staten

Gisteren is Jos van der Horst op de regioconferentie gekozen door de leden van de SP in Fryslan als lijsttrekker voor de statenverkiezingen van 2 maart 2011. Op de foto van links naar rechts: Jacob van der Hoek(nr2) Maria de Vries(nr3),Jos en Fenna Feenstra(nr5). Nummer 4 ,Willem Sikkema moest verstek laten gaan wegens werk.

Lees verder
17 oktober 2010

19 oktober ledenvergadering nav het concept verkiezingsprogramma Provinciale Staten

Aanstaande dinsdag 19 oktober 2010 is er een ledenvergadering nav het concept verkiezingsprogramma Provinciale Staten, deze zal starten vanaf 20.00 uur.

Lees verder
13 september 2010

Fryslân massaal achter besluit SP partijbestuur.

Vertegenwoordigers van de afdelingen van de SP in Fryslân kwamen vrijdagavond 10 september voor een regio overleg bijeen in Leeuwarden. Op de agenda stond onder andere de situatie in de afdeling Sneek en daaraan gekoppeld deelname aan de raadsverkiezingen in de nieuwe gemeente die rond Sneek ontstaat in november.

Lees verder
29 april 2010

SP viert op 1 mei de Dag van de AOW

Aanstaande zaterdag viert de SP op 28 plaatsen in het land de 'Dag van de AOW.' SP-leider Emile Roemer trapt de actie af in Den Helder:
"De erfenis van Drees dreigt door CDA, D66, PvdA en Groenlinks overboord te worden gegooid. Wij staan pal voor Drees. Arm en oud mogen nooit meer in één zin
genoemd worden."

Lees verder
14 november 2009

SP: Kritiek SP op Haadsted 2018 bruut de mond gesnoerd.

Op een uitzonderlijke Statenvergadering waar o.a. het agendapunt “Fryslân kulturele haadsted 2018” is behandeld, werd de SP het woord ontnomen door Commissaris van de Koningin Jorritsma tijdens de eerste zin van het betoog. De SP wilde haar aanvankelijke steun voor het plan intrekken en dit toelichten maar kreeg daartoe geen gelegenheid. De fractie is verbaasd en onaangenaam verrast door de handeling van de CdK en de manier waarop dit gebeurde. In een eerder stadium werd een interpellatie van de SP over het onderwerp ook al niet gehonoreerd door een meerderheid die bestond uit de coalitiepartijen CDA, PvdA en CU. Oppositiepartij FNP merkte op dat het nog niet eerder is voorgekomen dat een interpellatie door de Staten is geweigerd.

Lees verder

Pagina's

Volg ons