h
19 oktober 2008

SP hekelt uitspraken gedeputeerde Galema

In het gesloten coalitieakkoord dat Gedeputeerde Staten ook hebben ondertekend, kan een gemeentelijke herindeling slechts plaats vinden als gemeenteraden en bevolking dit zelf willen. Mocht een herindeling zich voordoen, zal het college slecht een faciliterende rol spelen. Deze afspraak en de recente uitspraken van gedeputeerde Sjoerd Galema staan volgens de SP haaks op elkaar.

Lees verder
20 juni 2008

Nieuwe fractieleider Agnes Kant belooft forse oppositie (video)

Het kabinet en de andere partijen in de Tweede Kamer kunnen van de SP-fractie onder leiding van Agnes Kant dezelfde harde oppositie verwachten als voorheen. “Deze andere leider gaat natuurlijk geen andere koers varen. Dit heeft ons immers gebracht waar wij nu zijn”, zei Kant vrijdag in een persconferentie, nadat de fractie haar unaniem als opvolger van Jan Marijnissen had gekozen.

Lees verder
17 juni 2008

Jan Marijnissen stopt als fractievoorzitter (video)

Vanmorgen heeft Jan Marijnissen de SP-Tweede Kamerfractie meegedeeld te stoppen als voorzitter. “Ik heb het veertien jaar met liefde en plezier gedaan, maar de tijd is gekomen om plaats te maken voor een opvolger. Dit is daarvoor een uitstekend moment”, aldus Marijnissen.

Lees verder
17 juni 2008

Officieel standpunt SP Heerenveen t.o.v Het Poortje

De Socialistische Partij is van mening dat iedere inwoner van Nederland, dus ook de inwoners van de gemeente Heerenveen een sociaal maatschappelijke verplichting hebben jegens hun medemensen. Daaronder vallen natuurlijk ook jeugdige delinquenten, zoals zij die ondergebracht zullen worden in Het Poortje. Echter, deze plicht gaat samen met een recht, een recht dat in deze onder andere omvat dat het gewone dagelijkse leven niet verstoord mag worden door deze verplichting.

Lees verder
22 mei 2008

SPelen (SP Ledendag)

Op de ledendag van de SP zijn dit jaar bijna 10.000 mensen uit het hele land afgekomen.
Het was gezellig druk op het terrein naast Walibi World, een hele verscheidenheid van mensen
kwam daar samen. Na wat culturele optredens werd er een recordpoging fluiten gedaan, om het kabinet terug te fluiten, omdat die plannen heeft om de btw te verhogen. Dit leverde een wereldrecord op meldden de mensen van het Guinness Book of Records.

Lees verder
7 april 2008

POSTKANTOOR

Alle 250 resterende postkantoren in Nederland gaan dicht over een periode van vijf jaar. Ook het postkantoor van Heerenveen verdwijnt. Met dank aan ING en TNT. Daarmee wordt weer eens een stukje publieksvriendelijkheid van de bovenste plank de nek omgedraaid. We noemen als voorbeeld van publieksvriendelijkheid het binnen pinnen wat vooral voor de ouderen een uitkomst is omdat geldopnemen hierdoor volkomen veilig voor ze is. Maar ook het aangetekend verzenden is zo'n voorbeeld; en de mogelijkheid om grote postpakketten aan te bieden. Allemaal belangrijke aspecten van dienstverlening aan het publiek.
Gelet op de onvermoeibare Lobby Tot Uitkleding Van Alles Wat Niet Direct Rendabel Is zal de toekomst niet hoopgevend zijn.

Lees verder
7 april 2008

SP SCHENKING VOOR BLIJF VAN MIJN LIJF

Tijdens een spreekbeurt van Agnes Kant vorige maand in Heerenveen werd een speciaal vervaardigd schilderij geadopteerd door zowel het aanwezige publiek als ook de SP. De opbrengst en het schilderij zelf werden afgelopen week aangeboden aan het enige Blijf van mijn Lijf huis in Friesland.

Lees verder
22 maart 2008

EEN AVONDJE WSW MET PAUL LEMPENS

Paul Lempens zit in de Tweede Kamer en op uitnodiging van de SP-afdeling Heerenveen kwam hij afgelopen week naar Heerenveen. Hij is een specialist op het gebied van de WSW ofwel Wet Sociale Werkvoorziening. In De As naast winkelcentrum De Greiden stond hij mensen die op de een of andere manier met de wet te maken hebben met raad en daad bij om de problemetiek in gewoon taalgebruik uit te leggen en vragen te beantwoorden. Het publiek kwam uit Heerenveen, Joure en Leeuwarden.

Lees verder
19 maart 2008

Nieuwe besturen gekozen in andere Friese SP afdelingen

In twee andere Friese SP afdelingen zijn nieuwe bestuursleden gekozen.
Op woensdag 12 maart was dit in de afdeling De Twa Dielen en op vrijdag 14 maart de afdeling Noord-Oost Fryslan.

Lees verder
27 februari 2008

Duisenberg en Us Famke

Onlangs is vanuit de gemeenteraad een oproep gedaan Us Famke weer op de oude plek terug te zetten. Dus op de plaats waar nu mijnheer Duisenberg diepzinnig de ruimte in tuurt. Wij als SP afdeling Heerenveen vinden het altijd prettig te lezen dat een andere partij zich aansluit bij onze ideeen want de SP heeft rond het voorjaar 2007 al eens dit idee geventileerd in de Heerenveense Courant.
Een verkorte versie daarvan kunt u hieronder lezen.

Lees verder

Pagina's

Volg ons