h
11 februari 2008

AGNES KANT SPREEKT OVER ZORG IN HEERENVEEN

Op 20 februari organiseert de SP afdeling Heerenveen een thema-avond over de zorg: En Hoe Nu Verder? Dit vindt plaats in ’t Nije Huys te Heerenveen. Als gastsprekers zijn hiervoor uitgenodigd Agnes Kant en Farshad Bashir. De avond begint met de beide sprekers. Na de pauze is er ruim gelegenheid tot het stellen van vragen.

Lees verder
6 februari 2008

SP Tweede kamerlid Remi Poppe komt naar Dokkum

Op maandag 11 februari komt op uitnodiging van SP afdeling de Twa Dielen Remi Poppe naar Dokkum. Om te discussiëren met een aantal panelleden en u over het huurbeleid in het algemeen en Dongeradeel in het bijzonder.

Lees verder
6 februari 2008

Gersloot

De Oudeweg in Gersloot is zo’n mooie foto uit grootmoeders tijd waar iedereen zich direct in thuis voelt. Schaduwrijk met aan weerszijden hoge bomen die altijd ruisen. Maar de foto mag niet langer zijn want de gemeente Heerenveen heeft een vergunning tot kap afgegeven voor zeventig bomen. Dat is de hele ene zijde van de weg. Nee, ze zijn niet ziek. Ze zijn ook niet dood en gaan binnenkort ook niet dood. Er is achterstallig onderhoud en er zit een waterleiding in het wortelstelsel verwurgd. En daar gaat het om: de waterleiding lekt geregeld en dat komt omdat de bomen te veel bewegen in de wind. Dat klinkt allemaal goed, maar er zijn kanttekeningen te plaatsen. We laten de positie van Plaatselijk Belang in deze kwestie even bewust buiten beschouwing omdat we de juridische normen wilden toetsen van de gronden tot besluitvorming.

Lees verder
6 februari 2008

EEN APPELTJE VOOR DE DORST

Afgelopen vrijdagmiddag 1 februari werden de dienstdoende politiemensen van het bureau Atalantastraat met een grote mand appels overvallen door een delegatie van de SP afdeling Heerenveen. Daarmee wilde deze partij nadrukkelijk haar steun onderstrepen voor de acties die de agenten houden voor een betere beloning van hun werk.

Lees verder
11 december 2007

MIDDEN (VERVOLG)

Op dinsdag 27 november en donderdag 29 november 2007 kwamen Arqin en gemeente samen in het Nye Huus aan de Burgemeester Falkenaweg te Heerenveen om de stand van zaken rond het enorme project Midden (WOP) aan de bewoners te presenteren. Het gaat inderdaad om een gigantische operatie, zoveel is iedereen heel snel duidelijk. Midden gaat op de schop en grondig ook. De operatie behelst het hele gebied tussen Abe Lenstra stadion (oost), spoorlijn (west), Koornbeursweg (noord) en Rottumer weg (zuid). Deelproject daarvan is het eerder besproken renovatieproject Tuindorp.
De SP was op beide avonden aanwezig en hier volgt hun bevinding.

Lees verder
11 december 2007

HULPDIENST

De afdeling Heerenveen is tot de slotsom gekomen dat een hulpdienst binnen de gemeente tot de mogelijkheden behoort. Een korte blik vooruit.

Lees verder
11 december 2007

GEMEENTELIJKE HERINDELING

Scholen tot grotere eenheden samenvoegen. Wie heeft er nog geen kennis gemaakt met dit verschijnsel in de onderwijssector? Schaalvergroting als opstap naar een aardser paradijs. Of naar een paradijselijker aarde. Wat werd er gejubeld over de voordelen. Kostenbesparing; effectiever bestuur; leerlingen die meer ruimte voor individuele zelfontplooiing krijgen en last but not least blijere docenten. Dat zouden de vruchten worden. En inderdaad kunnen we met het paradijs in het achterhoofd denken aan een vrucht die het samenvoegen van scholen ons inmiddels heeft opgeleverd...

Lees verder
4 december 2007

Hogere Eigen Bijdrage ? Laat het ons weten!

Veel bewoners van een AWBZ instelling hebben bericht gehad dat ze vanaf 1 januari een hogere Eigen Bijdrage moeten gaan betalen.

Lees verder
29 november 2007

SP: Kabinet laat het Noorden zitten.

"Een unieke kans om de Randstad uit te breiden wordt gemist en het Noorden wordt afgescheept met een afkoopplan waar men niet op zit te wachten." Dat is de conclusie van SP-Kamerlid Emile Roemer nu kabinet en coalitiepartijen afzien van de Zuiderzeelijn. Minister Eurlings torpedeerde het plan voor een hoogwaardige spoorlijn tussen de Randstad en het Noorden.

Lees verder
21 november 2007

AFBRAAK ONTSLAGRECHT VAN DE BAAN!

De uitholling van de ontslagbescherming is van de baan. Dit is een overwinning voor alle werknemers in Nederland!

Lees verder

Pagina's

Volg ons