h
17 november 2007

REGIONALE PROTESTEN TEGEN FLITSONTSLAG

De vakcentrales FNV, CNV en MHP organiseren samen op 24 november a.s. drie regionale manifestaties in Groningen, Zutphen en Rotterdam. De afgelopen maanden hebben de vakcentrales steeds meer steun ondervonden voor hun afwijzing van de kabinetsvoorstellen. Naarmate mensen meer informatie krijgen, neemt het aantal tegenstanders toe. Met drie gelijktijdige manifestaties willen de vakcentrales nu samen opnieuw een krachtig signaal afgeven naar het kabinet om met haar plannen te stoppen.

Lees verder
31 oktober 2007

HET RENOVATIEPROJECT HEERENVEEN-MIDDEN

HEERENVEEN MIDDEN GAAT OP DE SCHOP. BINNEN DE WIJK LOPEN TWEE ELKAAR OVERLAPPENDE PROJECTEN:
HET WOP OF WIJKONTWIKKELINGSPLAN EN HET PROJECT MOLENBUURT. IN HET SCHOLENCOMPLEX DE KEMPENAER WERD OP 26 SEPTEMBER JL. DOOR ARQIN EN DE GEMEENTE UIT DE DOEKEN GEDAAN HOE DE RENOVATIE VAN HET DEELPROJECT MOLENBUURT ERUIT GAAT ZIEN. ER WAREN EERDER HET JAAR EEN PAAR INFO-RONDES EN OP DEZE AVOND ZOU EEN REDELIJK DEFINITIEVE PRESENTATIE OP TAFEL LIGGEN. DE SP-AFDELING HEERENVEEN WAS MET EEN DELEGATIE VAN ZES MENSEN AANWEZIG OM DE INS EN OUTS AF TE TASTEN EN OM EEN MONDVOL KRITISCHE VRAGEN VOOR TE LEGGEN AAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN ARQIN EN DE GEMEENTE. HET AANTAL AANWEZIGE BURGERS, BEWONERS EN BELANGSTELLENDEN, NADERDE DE TWEEHONDERD EN DE GETOONDE BETROKKENHEID WAS ENORM. IN ZEKERE ZIN WERD ER DIE AVOND GESCHIEDENIS GESCHREVEN.

Lees verder
30 oktober 2007

NIEUW BESTUUR

Er is een nieuw bestuur aangetreden bij de afdeling Heerenveen.

Lees verder
19 oktober 2007

SP START PROVINCIALE ENQUêTE GEMEENTELIJKE HERINDELINGEN

PERSBERICHT.
Vandaag start de Statenfractie van de SP met een provinciedekkende enquête over de voorgenomen gemeentelijke herindelingen die op stapel lijken te staan in heel Fryslân. Daarbij hebben de gemeenteraden en wethouders beslissingsbevoegdheid terwijl de SP van mening is dat bij een zo ingrijpend proces deze bevoegdheid bij de inwoners van de gemeenten behoort te liggen.

Lees verder
1 oktober 2007

KAPBELEID GEMEENTE AAN DE KAAK GESTELD

Al langer zijn er landelijke geluiden dat gemeenten hun kapbeleid aan het liberaliseren zijn.
In de praktijk zie je dan dat er makkelijker vergunningen worden afgegeven tot bomenkap.
Begin augustus dit jaar gaf de gemeente Heerenveen vergunningen af voor de kap van 101 bomen,
daarvan waren maar drie ziek. Deel van deze liberalisatie in Heerenveen is ook dat men sinds kort geen vergunningen meer hoeft aan te vragen voor de kap van bomen die op 1.50M. hoogte een diameter hebben van 25 centimeter of minder. De SP afdeling Heerenveen maakt bezwaar tegen deze ingevoerde liberalisatie omdat er nogal wat kanttekeningen te paatsen zijn.

Lees verder
22 september 2007

PARTIJRAAD 22 SEPTEMBER 2007

OP DE PARTIJRAAD VAN ZATERDAG 22 SEPTEMBER J.L. IN AMERSFOORT ZIJN DIVERSE ONDERWERPEN VOOR HET VOETLICHT GEKOMEN. UITERAARD DE KWESTIE YILDRIM. OOK DE DUBBELFUNCTIE VAN JAN MARIJNISSEN. ER WERD EXTRA AANDACHT GEGEVEN AAN ROOD, DE JONGERENTAK VAN DE SP EN DE FEITEN ROND DE THUISZORG WERDEN IN EEN FORUM NADER TOEGELICHT. TOT SLOT WAS ER EEN VURIG PLEIDOOI VAN JAN TEGEN HET BELEID VAN JAN. JAN PETER BALKENENDE.

Lees verder
4 juni 2007

Avond in Abe Lenstra stadion over de Palestina kwestie

Gretta Duisenberg sprak in het Abe Lenstra stadion over de kwestie Palestina, naar aanleiding van de Uefa cup voor beneden de 21.

Lees verder
11 februari 2007

Feest: de SP in alle Staten!

Op zondag 25 februari organiseert onze partij de feestelijke bijeenkomst 'De SP in alle Staten' in Het Land van Ooit in Drunen

Lees verder
11 februari 2007

Meldpunt WMO Heerenveen van start!

Mensen die hun ervaringen over de nieuwe wet WMO kwijt willen kunnen dit doen bij ons meldpunt .

Lees verder

Pagina's

Volg ons