h

SP Heerenveen breekt lans voor medewerkers Caparis.

25 februari 2020

SP Heerenveen breekt lans voor medewerkers Caparis.

Foto: Jolanda Geerling - van Overhagen / Dimph van Ruth
Dit is het betoog dat voorgelezen is door SP raadslid dimph van Ruth.

Op 7 januari is de SP fractie benaderd door een lid van de OR van Caparis. Hij wilde graag met ons in gesprek. Uit dit gesprek kwam de vraag om hulp naar boven.

In verband met de kwetsbare doelgroep heeft de SP er, na overleg met de griffie, eerst voor gekozen via de minnelijke weg in gesprek te gaan met het college en eerst nog geen mondelinge vragen te stellen in de raadsvergadering van 27 januari. Dit gesprek heeft plaats gevonden op 24 januari jl.

In dit gesprek heeft de SP zijn zorgen geuit over het uit de hand lopende conflict tussen de OR , bestuurder Alex Bonnema en de RvC .

Even voor mijn collega raadsleden:

al op 25 september 2019 heeft de OR de eerste brief gestuurd naar de aandeelhouders, waarin de aandeelhouders worden geïnformeerd over het lopende conflict tussen de OR, de bestuurder en de RvC. Op deze brief hebben de aandeelhouders niet gereageerd.

Het conflict tussen de OR, de bestuurder en de RvC gaat in hoofdzaak over het feit dat er onvoldoende werk is bij Caparis en over het gedrag van de bestuurder richting de medewerkers.

De OR heeft van verschillende medewerkers verklaringen ontvangen waaruit blijkt dat de bestuurder zich niet gedraagt zoals van een algemeen directeur verwacht mag worden.

De OR heeft dan ook verzocht om een integriteitsonderzoek.

De RvC weigert dit onderzoek te starten.

De SP heeft in het gesprek met het college op 24 januari een aantal dingen naar voren gebracht. Met name het verzoek van de OR om een integriteitsonderzoek naar de bestuurder Alex Bonnema te starten, is besproken.

Wij hebben in het gesprek het college verzocht om zelf in een kleine veilige setting in gesprek te gaan met de voorzitter van de OR en diens advocaat.

Het antwoord van het college was de aandeelhouders bezig waren met het opstellen van een reactie op de brief van de OR/ advocaat van de OR van

20 december 2019 en dat de SP werd toegezegd dat in deze brief ook vermeld zou worden dat de OR zelf mocht bepalen in wat voor setting dit gesprek zou plaats vinden.

Een gesprek tussen het college, de OR en zijn advocaat zou ook een mogelijkheid zijn.

Op 25 januari heeft de advocaat van de OR een brief ontvangen, waarin als eerste namens alle aandeelhouders gemeld wordt, dat zij voor 100% achter de bestuurder blijven staan, maar dat de OR op vrijdag 31 januari om 8 uur uitgenodigd wordt voor een gesprek met de aandeelhouders.

Geen melding over een gesprek met het college en het bepalen van een veilige setting door de OR zoals was toegezegd.

Dit is opmerkelijk! Terwijl de OR en zijn advocaat zitten te wachten op een datum voor een gesprek met het college, ontvangt de OR ineens een brief waarin de aandeelhouders 100% steun aan de heer Bonnema uitspreken.

Het zal u dan ook niet verbazen dat het verzoek om een integriteitsonderzoek door de aandeelhouders is afgewezen!!!!

De SP fractie heeft de OR bijgestaan waar we konden. Met oog voor de kwetsbare doelgroep heeft de SP geprobeerd om via een minnelijke weg gehoor te krijgen bij het college.

Wij hadden het de doelgroep namelijk graag bespaard dat het conflict met hun werkgever weer in de krant en nu zelfs in de raadsvergadering wordt besproken.

De SP heeft op een nette manier geprobeerd een luisterend oor te krijgen bij het college. We dachten aanvankelijk dat we dit luisterend oor hadden gevonden omdat het college had aangegeven bereid te zijn in gesprek te gaan met de voorzitter van de OR en zijn advocaat, maar helaas bleek het college naderhand toch niet bereid om dit gesprek aan te gaan.

Daarom heeft de SP geen andere keuze meer dan nu de gemeenteraad te informeren. En taak die eigenlijk bij het college ligt.....

Daarnaast spelen er nog een aantal andere verontrustende zaken bij Caparis.

In de commissie SAZA wilden wij allemaal één ding: Een werkplek voor diegenen die al een SW-indicatie hadden. Een rustige, veilige, aangepaste en prikkelarme werkplek.

Helaas heeft de SP te horen gekregen dat er mensen op een werkplek zitten met kapotte stoelen en dat het geld dat hiervoor gereserveerd was on hold staat.

Maar, 93 laadpalen. waarvan 2 snelladers, kunnen wel betaald worden, terwijl het wagenpark van Caparis niet elektrisch is.....

Met de aanschaf van de zonnepanelen heeft de OR geen problemen en de SP sluit zich daarbij aan, aangezien we allemaal moeten verduurzamen. De aanschaf van de 5 elektrische auto’s is voor de SP inmiddels een gepasseerd station.

Maar dat mensen met een SW-indicatie zich niet veilig voelen én geen goede arbeidsomstandigheden hebben doordat de heer Bonnema andere keuzes maakt en kiest voor laadpalen ipv goede arbeidsomstandigheden, Dat vindt de SP wel een groot probleem.

Zeker, wanneer ons 2 weken geleden ook nog het bericht bereikte dat in Drachten wel 100 mensen naar huis zijn gestuurd, omdat er geen WERK is.

Vorige week is in Leeuwarden ook nog een groep medewerkers naar huis gestuurd, omdat er geen WERK is.

Onlangs heeft Omrop Fryslan bij Caparis een filmpje gemaakt van medewerkers die een muurschildering maakten.

Eén van de medewerkers zegt in het filmpje dat hij deze muurschildering mocht maken omdat er te weinig werk is.

Vanaf 2018 is al bekend dat er onvoldoende werk is bij Caparis.

De SP vraagt zich dan ook af welke acties er ondernomen zijn om voldoende opdrachten binnen te halen en wat er nu ondernomen wordt om voor de toekomst weer voldoende werk binnen te halen.

We hebben het college zelf horen vertellen dat vanwege het feit dat er geen nieuwe SW-indicaties meer worden gegeven, de mensen uit deze doelgroep nu in de gemeentelijke uitkering komen en dat dit heel veel geld kost.

Daarom vindt de SP dat Caparis weer gewoon Caparis moet zijn.

De structuur is er nog steeds, dus als we snel ingrijpen, kunnen we een grote groep uit onze samenleving weer een veilige, rustige, functionerende werkplek aanbieden, volgens de ARBO-regels.

Maar, dan zullen wij als raadsleden nu moeten gaan ingrijpen.

De SP fractie wil zijn verantwoordelijkheid oppakken en wil gehoor geven aan die ene simpele wens van de werknemers en de OR, die opkomt voor de belangen van deze mensen: een veilige, rustige werkplek waar ze worden behandeld als een mens met extra talent en waar ze het respect krijgen dat ze verdienen.

Wij hopen dat het college ook die verantwoordelijkheid oppakt.

Daarom heeft de SP de volgende vragen voor het college:

Waarom is de raad niet al gelijk na de brief van 25 september 2019 op de hoogte gebracht door het college over de signalen die van de werkvloer komen?

Wanneer was het college van plan om de raad te informeren?

Is er bewust gewacht met het melden van de problemen totdat de dienstverleningsovereenkomsten getekend waren?

Waarom heeft het college het verzoek om een integriteitsonderzoek geweigerd? (Als meneer Bonnema niets te verbergen heeft dan moet dit geen probleem zijn).

Waarom heeft het college dit verzoek vanuit de OR niet bij de raad neergelegd, aangezien na 1 januari 2020 niet alleen het college, maar óók de raad een taak heeft om te sturen?

In het gesprek met het college werd gemeld dat er eerst aangifte moest worden gedaan tegen de bestuurder. Waarom moeten mensen uit deze doelgroep eerst aangifte doen, om te bewijzen dat wat zij hebben meegemaakt echt gebeurd is? (Er zijn meerdere mensen die onjuist bejegend zijn, en nu ziek thuis zitten. Dit lijkt de SP fractie toch een heel serieus signaal dat er iets niet klopt.)

Wat gaat het college doen met het probleem dat er niet voldoende werk is bij Caparis en mensen naar huis gestuurd worden?

Er zijn minimaal vier managers die ervoor moeten zorgen dat er voldoende opdrachten worden binnengehaald. Hoe gaat het college daar mee om?

De SP vindt dat het verzoek om een integriteitsonderzoek moet worden ingewilligd en legt dit daarom nu voor aan de raad.

Voorzitter, tot slot

Collega raadsleden, wij hebben met deze raad besloten om de mensen meer te betrekken bij de lokale politiek, te luisteren naar de mensen en hun wensen. Daarom vraag ik u om vooral ook naar deze mensen te luisteren.

Wij hebben vele schrijnende verhalen gehoord van mensen die op een dusdanige manier zijn behandeld, dat zij nu ziek thuis zitten. Het ziekteverzuim is momenteel zelfs 18%. Veel mensen gaan wel naar hun werk, maar voelen zich niet meer veilig op hun werkplek.

Het gaat te ver om al deze verhalen hier vanavond te vertellen, maar de voorzitter van de OR wil alle raadsleden die hiertoe de behoefte te voelen graag inzage geven in de betreffende stukken. Vanwege de AVG-wet kunnen wij u deze stukken niet doen toekomen.

De SP heeft nog een verzoek aan de pers: als u vragen heeft over de situatie bij Caparis, stelt u deze dan aub aan de SP fractie of aan de voorzitter van de OR die woordvoerder is, maar laat alstublieft de werknemers met rust.

https://channel.royalcast.com/gemeenteheerenveen/#!/gemeenteheerenveen/20200224_2

Volg ons

   

U bent hier