h

SP Heerenveen blijft zich sterk maken tegen strekken buslijnen in de Gemeente Heerenveen

29 februari 2020

SP Heerenveen blijft zich sterk maken tegen strekken buslijnen in de Gemeente Heerenveen

Foto: Jolanda Geerling - van Overhagen / Jolanda Geerling - van Overhagen

Op 11-12-2022 eindigen de openbaar vervoer concessies in Fryslân, en nog dit jaar gaat de provincie Fryslân (concessieverlener) het openbaar vervoer in de gehele provincie opnieuw aanbesteden.

Gedeputeerde staten heeft op 04-02-2020 het ontwerp programma van eisen (PvE) “openbaar vervoer concessie Fryslân 2022 – 2032 vastgesteld en vraagt hierop inspraak.

Zo ook voor de gemeente Heerenveen welke hier op maandagavond 02-03-2020 een infoavond hebben op het gemeentehuis hier zal de provincie toelichting geven op de aanbestedingsprocedure.

Op 09-03-2020 zal tijdens de commissievergadering ROM de Raad een oordeelvormende beslissing nemen.

Op 21-10-2017 liet de SP Heerenveen al optekenen in een artikel van SA24.nl dat het tegen het strekken van buslijnen is in de gemeente Heerenveen.

Zo zou lijn 15 welke via Jubbega naar Heerenveen gaat niet meer door het centrum komen maar alleen nog een halte hebben aan de Schoterlandseweg omdat dit “sneller” zou zijn en dus minder tijd zou kosten aldus de onderzoekers.

De SP ontving hierop verontrustende berichten van inwoners van Jubbega en Hoornsterzwaag.

Gelukkig was 90% van de ondervraagden tegen deze strekking en heeft ook het college in antwoord op het programma van eisen geantwoord dat het strekken van lijnen niet aan de orde mag zijn en heeft tevens aangegeven dat er na 18.30 uur ook nog minimaal 1 bus per uur zal blijven rijden.

Dit geldt voor de zogenaamde C-lijnen welke de kernen van De Knipe, Jubbega, Nieuwe- en Oudehorne en Oudeschoot aandoen.

De SP zal hier nadrukkelijk op toezien dat de provincie dit mee gaat nemen in haar aanbesteding voor 2022 – 2032.

Wilt u bij de avonden aanwezig zijn op 02-03-2020 of 09-03-2020 wees welkom ze beginnen om 19.30 uur in de Raadszaal gemeentehuis Heerenveen.

Namens de SP Heerenveen

Jan van der Veen Fractievoorzitter

https://sa24.nl/jubbega-voelt-niets-strekken-buslijn/?fbclid=IwAR2DZAAGiKAsRd3cQ1A5L58GmVkO9DmDLQHrH0_zidTI-iWeEqj8IxrWtdQ

Volg ons

   

U bent hier