h

Belastingverordeningen 2020

20 december 2019

Belastingverordeningen 2020

Foto: SP

Dank u, voorzitter.

De SP heeft een amandement ingediend vanwege het voornemen om het variabele deel van de afvalstoffen heffing Diftar+ restafval met maar lieftst 40% te verhogen van 25 cent per kilo naar 35 cent per kilo ingaangde 1 januari 2020.
40% verhoging in een jaar........

Voorzitter
Diftar+ is ingevoerd om de doelstelling te halen van 100 kilo restafval per persoon per jaar.
De inwoners van onze gemeente hebben het afgelopen jaar laten zien dat ze het college graag willen helpen om die doelstelling te behalen.
Volgens het verslag zouden de inwoners 24 euro per huishouden hebben bespaard. En dan nu, na zo hard hun best te hebben gedaan, gaan we deze zelfde inwoners een klap in het gezicht geven en als beloning voor het harde werken een boete van 40% verhoging geven!

Natuurlijk begrijpt de SP dat de kosten van vuilverbranding hoger worden, dat hoeft het college ons niet nogmaals uit te leggen. De SP blijft van mening dat wij onze inwoners meer mogelijkheden moeten bieden voor scheiden van AL hun afval, ook daar van weten we hoe
het college er over denkt. Ja voorzitter het college zal zeggen dat het veel goedkoper is dan het jaar daarvoor, maar we zouden toch niet willen dat deze verhoging van 40% dit jaar, mensen gaat demotiveren om het afval te scheiden.
Het college is waarschijnlijk van mening dat deze verhoging mensen meer motiveert om afval te scheiden, echter de SP is van mening dat deze verhoging voor heel veel inwoners een probleem gaat worden en  daarom dus demotiverend gaat werken.

Daarom voorzitter, wil de SP dat er voor 2020 er GEEN verhoging wordt ingevoerd op de kiloprijs en GEEN verhoging op de aanbieding van de 40 liter vuilniszak voor de verzamelcontainers en de eventuele tekorten te bekostigen uit de post onvoorzien.

Afval scheiden loont........ dus dan nu ook geen verhoging als beloning voor harde werken dit jaar door onze inwoners, maar een dank u wel en blijf uw best doen in 2020..

Dank u voorzitter

Reactie toevoegen

Volg ons

   

U bent hier