h

Actievoeren samen met bewoners Akkrum Loont!

2 februari 2018

Actievoeren samen met bewoners Akkrum Loont!

Foto: Jolanda Geerling - van Overhagen / Jolanda Geerling - van Overhagen

Sinds juli 2017 is de SP Heerenveen samen met de bewoners uit Akkrum rondom Mienskipssintrum Leppehiem bezig om aandacht te vragen voor de verkeersproblematiek in de straten rondom Leppehiem.

Nadat er vele gesprekken zijn geweest met verschillende instanties heeft de SP Heerenveen samen met de bewoners uit Akkrum een boekwerk aangeboden tijdens de openbare ledenvergadering van Plaatselijk Belang Akkrum/Nes op 23 november 2017.

Op 1 februari 2018 kreeg de SP Heerenveen een officiële brief van de gemeente Heerenveen met daarin de volgende boodschap:

"Tijdens de plaatselijk belangvergadering Akkrum/Nes op 23 november j.l. heeft u aan de gemeente(wethouder Siebenga en wijkmanager Annie Stelma)een boekwerk aangeboden met klachten en knelpunten ten aanzien van het parkeerprobleem bij Leppehiem.

Wij hebben een en ander bestudeerd en hebben er vervolgens voor gekozen om de door u aangedragen knelpunten en parkeerproblemen eerst te bespreken met Plaatselijk belang Akkrum/Nes, Leppehiem en de wijkagent. Hierdoor hebben we alle belangen kunnen afwegen. Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden en daarbij is afgesproken dat de gemeente een uitgebreid parkeeronderzoek gaat doen rond Leppehiem. De resultaten van dit onderzoek worden in april aanstaande weer besproken met Leppehiem, Plaatselijk belang en de politie. Dan zal blijken welke maatregelen eventueel nodig zijn om de knelpunten op te lossen. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte."

De SP Heerenveen en ook de bewoners uit Akkrum zijn blij dat er eindelijk naar hen geluisterd word en dat er een onderzoek word ingesteld.
Daarnaast heeft de SP Heerenveen de bewoners welke samen met de SP op de vergadering van Plaatselijk belang Akkrum/Nes waren, ingelicht over het onderzoek, en daarbij aangegeven dat de SP Heerenveen samen met de bewoners zal blijven knokken om eindelijk een einde te maken aan de verkeersproblematiek en dat er een vinger aan de pols zal worden gehouden bij de betrokken instanties.

Trots dat we als SP Heerenveen samen met de bewoners deze actie mochten voeren en wij zullen de bewoners blijven bijstaan in hun strijd, tot dat er een echt resultaat is. Samen Sterk!

SP Heerenveen brengt de Straat in de Raad!
Stem 21 maart!

Reactie toevoegen

Volg ons

   

U bent hier