h

Oplossing gezocht voor parkeerprobleem in Akkrum

2 augustus 2017

Oplossing gezocht voor parkeerprobleem in Akkrum

Foto: Jolanda Geerling - van Overhagen / Jolanda Geerling - van Overhagen

AKKRUM Plaatselijk Belang Ak- krum/Nes, bewoners en de Socialistische Partij Heerenveen, gaan na de vakantie om tafel om een oplossing te vinden voor de parkeerproblemen in de Suster van der Vegtstrjitte.

Het tekort aan parkeerplaatsen is een van de grootste ergernissen die de SP (afdeling Heerenveen) bij een rondgang in de buurt optekende. Be- zoekers en personeel van het gebouw van zorgcentrum Leppehiem zorgen voor een grote toevoer van blik in de straat.

,,We hebben de situatie voorgelegd aan Plaatselijk Belang. Daar was dit niet bekend, maar nadat ze zelf poolshoogte zijn gaan nemen, heb- ben ook zij gezien dat dit urgent is’’, zegt SP-er Jan van der Veen.

Volgens Van der Veen is soms zelfs sprake van files in de straat.

Leppehiem: ‘Altijd bereid om met buurt in gesprek te gaan’

,,Mensen staan te wachten tot er een parkeerplek vrij is. Buurtbewoners die uit hun werk komen, hebben geen plek om hun auto neer te zet- ten. Ook staan er auto’s voor hun opritten.’’

Zorgcentrum Leppehiem kent de problematiek. ,,Het is inderdaad druk. We zitten middenin de wijk’’, zegt beleids- en bestuursmedewerker Gea Stornebrink. ,,In 2012 hebben we nieuwbouw gekregen. Er zitten ook andere organisaties in ons gebouw. En de apotheek en de huisarts zijn hier eveneens gevestigd.’’

Stornebrink benadrukt dat het zorgcentrum zelf ook in gesprek is met omwonenden over de verkeersstromen rond het gebouw.

,,Ik vraag me af van wanneer dit onderzoek is, want we hebben net anderhalve maand geleden een aantal extra parkeerplekken gerealiseerd. We hoopten dat het probleem daarmee zou zijn opgelost. Maar als het op dit moment nog steeds speelt, zijn we altijd bereid om hierover in gesprek te gaan.’’

Zeker tien omwonenden hebben de afgelopen weken bij Van der Veen aangegeven actief mee te willen denken over een oplossing. Zo wordt gedacht aan tijdelijke par- keervergunningen. Met Leppehiem heeft Van der Veen nog geen contact gezocht. ,,We wilden eerst de problemen in kaart brengen.’’

Naast parkeeroverlast benoemden inwoners van dit deel van Akkrum vandalisme en hondenpoep als hun grootste ergernissen.

Bron: Leeuwarder Courant

Journalist: Erik van der Hoorn.

Reactie toevoegen

Volg ons

   

U bent hier