h

Het ‘keukentafel gesprek’

14 januari 2015

Het ‘keukentafel gesprek’

Foto: SP

Het ‘keukentafel gesprek’. Het is één van die nieuwe woorden die je
ineens overal tegenkomt. Maar wat is een keukentafel gesprek nu
eigenlijk?

Als u vroeger een scootmobiel, traplift of taxipas nodig had, dan vulde u een formulier in en dat formulier leverde u in bij de gemeente.
Die tijd is voorbij. Tegenwoordig komt er iemand van de gemeente bij u langs om te bekijken of u de zorg waar u om vraagt wel echt nodig heeft.

Zo’n bezoek wordt een keukentafel gesprek genoemd. In het gesprek wordt eerst gekeken of er andere, goedkopere oplossingen zijn dan de scootmobiel, traplift of taxipas waar u om vroeg.
Want misschien is een traplift niet nodig omdat u best in de woonkamer kan slapen. Of zijn uw kinderen bereid u naar de dokter te brengen, waardoor een taxipas niet noodzakelijk is.

De nieuwe manier van werken is dus niet alleen bedoeld om te bepalen welke zorg u nodig heeft, maar ook hoe de gemeente de zorg zo goedkoop mogelijk kan regelen. Dat is omdat de regering flink bezuinigt op de zorg en de gemeente het met een stuk minder geld moet doen.
Als u hulp nodig heeft en de gemeente komt langs voor een keukentafel gesprek, is het belangrijk goed op te letten dat u ook echt de zorg krijgt die u nodig heeft. Laat u vooral niet van de wijs brengen of met
een kluitje het riet insturen.

Daarom de volgende tips:

 1. Het is belangrijk dat u van tevoren goed nadenkt over wat uw
  hulpvraag is. Bedenk ook vast wat u zelf zou kunnen doen om uw probleem
  op te lossen of welke mensen uit uw eigen omgeving u hiervoor kunt
  vragen. Wees duidelijk als dit geen optie is.
 2. Vraag een bekende of een familielid bij het gesprek die goed op de
  hoogte is van uw klachten en/of beperkingen. Twee mensen horen altijd
  meer dan één.
 3. Als u iets niet goed begrijpt, vraag dan of de consulent het nog eens wil uitleggen.
 4. Vraag van te voren wat het doel van het gesprek is.
 5. Vraag informatie over de eigen financiële bijdrage. 
 6. Wees duidelijk. Als u bijvoorbeeld nog wel zelf kookt maar de voorbereidingen lukken niet meer, leg dit dan uit.
 7. Vraag om een verslag van het gesprek en de afspraken die zijn gemaakt.
 8. Neem contact op met de Wmo-consulent als de gemaakte afspraken volgens u niet goed zijn weergegeven.
 9. Vraag om een visitekaartje zodat u weet met wie u gesproken hebt.
 10. Als u het niet eens bent met de uitkomst van het keukentafelgesprek,
  kunt u binnen zes weken bezwaar maken. U doet dit bij de gemeente.

Meldpunt

Omdat deze werkwijze voor iedereen nieuw is en omdat er ook een enorme bezuiniging gerealiseerd moet worden kunnen wij ons voorstellen dat u opmerkingen, tips of klachten hebt naar aanleiding van een
keukentafel gesprek. Bent u betrokkene, hulpverlener, buren of familie en wilt u uw ervaring met ons delen? Neem dan contact met ons.

Voor het meldpunt zorg, klikt u hier

Lees ook:
https://sp.nl/nieuws/2014/09/leijten-wet-langdurige-zorg-is-wet-van-gemiste-kansen

Volg ons

   

U bent hier