h

Zorg om de Zorg

30 november 2014

Zorg om de Zorg

‘Zorg om de Zorg’, een slogan die door veel groeperingen gebruikt wordt in deze onzekere tijd van veranderingen in de zorg die per 1 januari 2015 in zullen gaan. Zorgen om de Zorg maakt zich ook het Heerenveense actiecomité ‘Mijn Zorg’ ondersteund door de SP Heerenveen.

Hoe is het gesteld met onze zorg in Heerenveen? Hoe zal de decentralisatie de situatie van chronisch zieken en gehandicapten, van ouderen en jong gehandicapten beïnvloeden? Is er voldoende informatie geweest voor de betroffenen? Deze en andere vragen houden uiteraard het actiecomité ‘Mijn Zorg’ bezig.

Om een antwoord op deze vragen te krijgen is de SP afdeling Heerenveen een Zorgenquête gestart. Naast het verspreiden van enquêteformulieren voor zowel cliënten, Medewerkers in de zorg en Zorg aanbieders bij verschillende verzorgings- en verplegingstehuizen in Heerenveen hebben wij op Zaterdag middag 29 november met een aantal SP’ers de kou getrotseerd in het centrum van Heerenveen om het winkelende publiek te bevragen. Tevens een mooie gelegenheid om ook de ZO krant aan de passanten aan te bieden. Na goed 1,5 uur konden wij met een mooi resultaat nog even genieten van een hete chocolademelk voor we weer uit elkaar gingen. Na deze korte enquêteactie kunnen wij echter nu al concluderen dat onze zorgen niet ongegrond lijken te zijn.

Voor wie niet in de gelegenheid was een enquêteformulier in te vullen en dit alsnog graag zou willen, die kan het formulier elektronisch aanvragen door een e-mail te sturen naar tonyschaeffer@tomaatnet.nl onder vermelding van of men cliënt, Zorgmedewerker of Zorgaanbieder is.

Reactie toevoegen

Volg ons

   

U bent hier