h

Zorg 29 november

24 november 2013

Zorg 29 november

Op vrijdag 29 november wordt er door SP afd. Dongeradeel / Dantumadiel
een discussieavond georganiseerd in De Westereen met als thema
"Marktwerking in de Zorg werkt (niet)".

SP afd. Dongeradeel/Dantumadeel maakt zich ernstige zorgen over de marktwerking in de zorg, de overheveling van zorgtaken naar de Gemeente, en de grote bezuinigingen van het kabinet.

Wat komt er op de samenleving af door het VVD/PVDA beleid? O.a. 40% korting op thuiszorg, veel minder plaatsen in verzorgingshuizen, verhoging eigen risico's en zorgverzekeraars die het beleid bepalen.
De bezuinigingen in de ouderenzorg jeugdzorg en thuiszorg zullen leiden tot een verlies van 57.000 tot 120.000 banen. Daarom roepen we vooral mensen in de zorg op de avond te bezoeken om samen een vuist te maken tegen deze onzalige plannen.

In het discussieforum zitten o.m.
Henk van Gerven (SP kamerlid Zorg),
Ronald Dijksterhuis (wethouder zorg in Dantumadiel),
Gerrit van Dellen (actiegroep Red de Sionsberg)

e.a.Discussieleider is Willem Verf.

 

Voor de pauze zullen de forumleden een inleiding houden en met elkaar discussiëren. Na de pauze is erg gelegenheid om vragen te stellen en mee te discussiëren. Mogelijke vragen die ter tafel kunnen komen: Is marktwerking in de zorg effectief? Wat is de rol van de zorgverzekeraars? Wat komt er op ons af
in het nieuwe jaar? Zijn de Gemeentes voorbereid op hun 'zorgtaak'.

U bent op vrijdag 29 november 2013 van harte welkom in Zorgcentrum Brugchelencamp, Brugchelencamp 1, 9271 EP De Westereen (Zwaagwesteinde).

De avond is bedoeld voor iedereen, maar vooral voor mensen die werkzaam zijn in de zorg.

Inloop/koffie 19.00 uur, aanvang 19.30.
De entree is gratis.

 

Reactie toevoegen

Volg ons

   

U bent hier